Forsikringsbevis

image_pdfimage_print

Som bevis for at du har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring skal du ved ind- eller omregistrering have et forsikringsbevis med og aflevere på SKATs Motorekspedition. Medlemmer kan få forsikringsbeviset tilsendt sammen med begæringen hvis den rekvireres tilsendt pr post. Begæring og fotos skal indsendes senest 5 dage efter registrering er sket, ellers annulleres forsikringen.

Anvendes en begæring fra nettet, tilsender vi dig beviset når vi har modtaget begæringen. Nye medlemmer må have tålmodighed, beviset tilsendes når medlemskab er registreret og begæring og fotos er indgået. Da ikke alle indregistrer umiddelbart efter at forsikringen er begæret, er det vigtigt at understrege, at med mindre du beder om en stilstandsforsikring indtil da, vil der IKKE være nogen form forsikring på køretøjet før det er indregistreret, og at police og opkrævning heller ikke fremsendes før da.