Klubben kontrollerer

image_pdfimage_print

Klubben kontrollerer ud over at de nødvendige oplysninger er til stede:

  • At dit køretøj fremstår originalt som på fremstillingstidspunktet. Skønner Dansk DKW Klub eller Veteran Forsikringsklubben ikke at det er tilfældet, vendes det med VFK og mærkekyndige. Opfylder køretøjet ikke kravet, får medlemmet besked om at det er afvist. E-forsikringer og ETU Forsikring anmodes om at opsige forsikringen omgående. Det bemærkes at køretøjer som er ombygget til mere moderne versioner, eller som danner platform for kit cars, ikke kan årgangsfastsættes til det oprindelige køretøjs årgang.

 

  • At den handelsværdi som du har anført stemmer overens med de oplysninger der findes om netop det bestemte mærke, her benytter klubben og VFK sig dels af egne oplysninger om allerede tegnede forsikringer, dels af anerkendte og opdaterede internationale prislister, samt et net af mærkekyndige medlemmer rundt i klubberne. I langt de fleste tilfælde stemmer den angivne handelsværdi overens med den almindelige prisopfattelse, men det hænder at priserne varierer. I sådanne tilfælde vil du blive tilskrevet eller ringet op, enten af klubbens kontaktperson eller af VFK’s koordinator, med en angivelse af en værdi som køretøjet så vil kunne indtegnes til. Du kan selvfølgelig gøre indsigelse og komme med dine argumenter, der så indgår i en efterfølgende vurdering.
  • Handelsværdi og restaureringsomkostninger er ikke altid synonyme, mange vil vide at der ofte skal anvendes langt større summer til at restaurere end hvad køretøjerne faktisk kan indbringe ved salg. Forsikringslovgivningen tilsiger at ingen må stilles bedre efter en skade end før, derfor vil man aldrig kunne få en større erstatning end hvad noget tilsvarende måtte forventes at kunne indkøbes for. Da det ofte er svært bare at gå ud og købe et erstatningskøretøj, må man ty til handelsværdien i stedet og fastsættes en erstatning i overensstemmelse hermed.