Generalforsamling

image_pdfimage_print

                                       Indkaldelse til årets  generalforsamling  2024

Generalforsamlingen finder sted Søndag den 24/11  kl. 1230

Årets generalforsamling skal i år finde sted på Sjælland

Stedet er: Hjemmeværns gård Ringsted  Haraldstedvej 111 4100 Ringsted

 • 1. Dagsorden for generalforsamlingen.     
 • 2. Valg af dirigent
 • 3. Formandens beretning.
 • 4. Regnskabsforelæggelse og godkendelse
 • 5. Fastsættelse af kontingent
 • 6. Indkomme forslag
 • 7. Valg af bestyrelse
 • 8. Eventuelt.
 • Følgende fra bestyrelsen er på valg:
 • Per Hegaard
 • Hans-Willy Rasmussen
 • Mogens Yde Pedersen
 • Kim Stella Jochumsen
 • Følgende er villig til genvalg:
 • Per Hegaard
 • Hans-Willy Rasmussen
 • Mogens Yde Pedersen
 • Kim Stella Jochumsen

Med hensyn til eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jeg hermed erindre om, at disse skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, i henhold til klubbens vedtægter.

Klubben er efter generalforsamlingen vært med en let frokost.

Med venlig hilsen     Formand Per Hegaard